FYSIOTERAPI

HVAD ER EN FYSIOTERAPEUT?

FYSIOTERAPI

Hvad er en fysioterapeut? Din fysioterapeut er en specialist i den menneskelige krop. En fysioterapeut er en, der bruger naturlige fysiske metoder til at fremme, vedligeholde og genoprette dit velbefindende, så du kan udføre, og nyd din sport, arbejde eller daglige aktiviteter.

 

Fysioterapiuddannelsen er en bachelor uddannelse der er nomineret til 3½ år, den omfatter en grundig lære om den menneskelige krop, især muskler og ledsystemer. Det indebærer at studere anatomi, neuroanatomi, fysiologi, psykologi, medicinske tilstande, muskel-betingelser, (genop)træning og elektroterapi.

 

Fysioterapi er en videnskabeligt baseret metode, der er i konstant udvikling, der er hele tiden forskning der opdager bedre måder at behandle din krop på. Din fysioterapeut vil bruge deres ekspertviden om den menneskelige krop og højt specialiserede færdigheder til at hjælpe med at genoprette dine ømme, stive og dysfunktionelle muskler og led tilbage til sundhed.

 

Fysioterapeuter hos FYSIOSYD følger med i denne konstante udvikling for at give dig den bedst mulige behandling, vi tager kurser, videreuddannelse og er med på kongresser.

ALM. FYSIOTERAPI

Hos FYSIOSYD er vi specialiseret i undersøgelse og behandling af lidelser i bevægeapparatet. Vi er uddannet indenfor Idrætsfysioterapi, Manuel Terapi, McKenzie, Dynamisk Stabilitet, MET, Mulligan samt Medicinsk Akupunktur. Vi har fokus på en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og behandler ud fra en af ovenstående metoder. Der bliver lagt et fælles mål for forløbet, og patienten bliver aktivt inddraget i behandlingen for at opnå det bedste resultat. FYSIOSYD herunder ligeledes RYGCENTER og idrætsklinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring og er autoriserede fysioterapeuter. Der ydes desuden tilskud fra Sygeforsikringen ‘danmark’.

 

GYNÆKOLOGISK FYSIOTERAPI

Cirka hver 4. kvinde og hver 10. mand lider af urin-inkontinens. Undersægelser viser at bækkenbundstræning hjælper på 7 ud af 10. Bækkenbundstræning kan også bruges profylaktisk. F.eks. under graviditet eller efter en fødsel. Det er påvist, at kvinder der under graviditeten har trænet knibeøvelser har 50% mindre risiko for urin-inkontinens sidst i graviditeten og 30% mindre efter fødslen. Vores gynobs fysioterapeut undersøger knibefunktionen – om knibet er korrekt, muskeltonus, udholdenhed, styrke mm. Undersøgelsen varer 3-5 min og foregår uden brug af redskaber. Evidensen viser, at 40-50 % af alle kvinder ikke kan udføre et korrekt knib efter kun verbal instruktion, men i stedet anvender bugpressen. Ud fra undersøgelsesfund tilrettelægges et individuelt træningsprogram.

 

SHOCKWAVE

Shockwave bruges til behandling af muskuloskeletale problemer. . Eksempler på problemer, der kan behandles med chokbølger er f.eks.:

 

 • Tennisalbue / golfalbue
 • Forkalkninger i skuldersener
 • Manglende heling /falsk leddannelse i knoglevæv (“pseudartrose”)
 • “Trochanteritis” (overbelastningstilstande i senerne på ydersiden af –
  hoften – ofte fejlagtigt opfattet som slimsækbetændelse)
 • Springerknæ
 • Osgood-Schlatter knæ
 • Skinnebenbetændelse
 • Svangsene-irritation (plantar fasciitis / “hælspore”)
 • Achillessenebetændelse
 • Triggerpunkter/myoser
 • M.fl.

 

BEHANDLINGEN
Afhængigt af hvad der skal behandles med shockwave og hvor på kroppen det er lokaliseret, justeres blandt andet kraften i slaget og antal af slag per sekund. En behandling består af mellem 1000-4000 slag og tager normalt mellem 5-10 minutter. Oftest behandles der én gang per uge. Det forekommer, at der er patienter, der er fuldstændig smertefri efter én behandling, men oftest kræves der mellem 3-5 behandlinger med 7-10 dages mellemrum for at opnå et vedvarende resultat.

Der kan opleves moderate smerter i enkelte tilfælde. Endvidere bør man undgå en behandling med shockwave, hvis man gennemgår/anvender kortisoninjektioner, antiinflammatoriske eller blodfortyndende lægemidler. Shockwave bør endvidere også undgås af folk med hjertebesvær, gravide og øget blødningstendens.

 

K-LASER

Laser stimulerer vækst og heling af væv i kroppen. Der er kort fortalt tale om en påvirkning af vævet på celleniveau. K-laser accelererer helingsprocessen og mindsker betændelsestilstande, smerter og arvævsdannelse og er specielt egnet til akutte og kroniske sene- og muskel problematikker. Se mere om K laser i denne lille video K laser

 

GENOPTRÆNING EFTER OPERATION

Din kirurg vil have udført et vellykkedes kirurgisk indgreb, der er det første skridt i retning af dit vellykket resultat. Men du nødt til at gøre noget arbejde i form af øvelser for at optimere dine resultater. På hospitalet vil du blive forsynet med enkle øvelser for at minimere komplikationer såsom dyb vene trombose. Du kan endda blive ordineret nogle tidlige styrke- eller bevægelser. Når du bliver udskrevet, vil du ofte have brug for revurdering og kontrol af dine fremskridt. Efter kirurgi, vil du formentlig få brug for øvelsesprogression for fuldt ud at genvinde din styrke, smidighed og funktion. Den hurtigste, sikreste og nemmeste måde at vende tilbage til din daglige aktiviteter, er ved at konsultere en fysioterapeut med erfaring i postoperativ rehabilitering. Hos FYSIOSYD, vil vi gerne hjælpe dig i din postoperativ genoptræning. Vi er bekendt med de behandlingsprotokoller ordineret af de fleste Ortopædkirurger. Vi kan også kontakte din kirurg for at fastlægge specifikke krav baseret på din individuelle kirurgi. Hos FYSIOSYD vil vi hjælpe dig med at udvikle et skræddersyet rehabiliteringsprogram for at sikre at du får den bedst mulige rehabilitering, så du hurtigst muligt er klar til sport, dine daglige aktiviteter eller arbejde.

 

BASSIN TRÆNING

På FYSIOSYD`s bassintrænings hold kan du drage fordel af vandets bærende egenskaber og træne hensigtsmæssigt og skånsomt for både muskler og led. Bassintræning er den ideelle motionsform for deltagere med problemer i ex. ryg, hofter, knæ, led eller muskler.

Bassintræning består af rolige og kontrollerede bevægelser, og øvelserne tilpasses den enkeltes formåen, så skader og overbelastning undgås. Bassintræning øger bevægelighed, muskelstyrke, balance, koordinationsevne og kropsbevidsthed på skånsom vis. Samtidig udfordres du af vandmodstanden, og konditionen forbedres, når du arbejder i vandet.

Holdet undervises af Ditte der er fysioterapeut med 20 års erfaring med holdundervisning.

 

ELSTIMULERING

NEUROMUSKULÆR ELEKTRISK STIMULERING
Den form for elektrisk stimulering, der beskrives i det følgende, kaldes neuromuskulær elektrisk stimulering, NMES. Det betyder, at den motoriske nerve stimuleres elektrisk for at fremkalde en muskelsammentrækning.

Muskler, som er inaktive, gennemgår en forandring, hvor de ændrer karakter. De bliver bl.a. svagere og mister deres udholdenhed.

Ved at anvende NMES kan man påvirke muskulaturen positivt og genvinde styrken og udholdenheden på en hurtig og effektiv måde. Træner man korrekt, øges koordinationen samtidigt.

Elektrisk stimulering kan give DOMS (træningsømhed), de fleste har brug for at vænne sig til stimuleringen. Man kan føle en kraftig snurren, og mange synes også, at det er en underlig oplevelse, at man ikke længere har fuld kontrol over sine bevægelser.

Inden for sportsverdenen er NMES meget anvendt, både som restitution, til forebyggelse og behandling af skader og som præstationsfremmende behandling. Der er sket meget store fremskridt med teknologien, og der laves i dag helt specifikke programmer til mange forskellige indikationer.

Bemærk at denne træningsform ikke kan benyttes, hvis du har nedsat muskelstyrke efter en lædering af den perifere nerve under operation, eller hvis du har et tryk på den perifere nerve som fx efter en discusprolaps.

 

SMERTER
Smerter kan have mange årsager, og det er altid vigtigt at forsøge at finde frem til problemers oprindelse, inden man begynder at tænke i smertelindring.

Elektrisk stimulering kan bruges med to formål: Som symptombehandling eller som behandling af årsagen.

Symptombehandling kan sidestilles med at tage smertestillende medicin, men med den store fordel, at det er uden bivirkninger. Det kan være som TENS-behandling, hvor de sensoriske nerver påvirkes og ‘bedøver’ et område af kroppen – som at stryge sig på armen, hvis man har slået sig. Den elektriske stimulering kan også øges i intensiteten, således at musklerne aktiveres. Muskler fungerer som store kirtler i kroppen, hvorfra der kan udskilles bl.a. endorfiner. Endorfiner er kroppen egen morfin, og udskilles dette i kroppen, kan man udover smertelindring få mere energi og en øget lystfølelse. Elektrisk stimulering ved en bestemt frekvens kan optimere udskillesen af endorfiner, så man i flere timer efter behandlingen kan opnå denne positive effekt.

Årsagsbehandling er selvfølgelig at foretrække, hvis det er muligt. Skyldes smerterne en ubalance i det muskulære system, hvor nogle muskler arbejder for lidt, kan elektrisk stimulering genaktivere disse.

 

GENOPTRÆNING EFTER OPERATIONER
Efter større operationer mister man typisk en stor del af sin muskelstyrke. Får man indopereret et nyt knæ, kan man miste op til 80 % af sin muskelstyrke i den store muskel på forsiden af låret! Ved operationer omkring skulderen får mange problemer med indskrænket bevægelighed, nedsat koordination og måske smerter.

For mange opererede venter en lang og sej genoptræning, og det kan være svært at opnå den fulde styrke igen, specielt hvis man er rundet 60 år.
Elektrisk stimulering er helt oplagt som supplement til genoptræningen.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Til dig som har en vederlagsfri diagnose. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom, som er omfattet Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. For så vidt angår patientgruppen af svært fysisk handicap er dette en forudsætning for ordningens gennemførsel , at en væsentlig del af behandlingen kan foregå som holdtræning. For så vidt angår patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom er udgangspunktet, at behandlingen forgår som holdtræning, mens individuel behandling er en undtagelse.Vi følger de kliniske retningslinjer for disse diagnoser.

 

SUPERSOLE

SUPERSOLE er føddernes svar på bøjlen til tænderne. Hvis du har skævheder i din krop, som skyldes en forkert fodstilling, kan de rettes op med et SuperSole behandlingsforløb, der garanteret både koster mindre og virker hurtigere, end du havde forestillet dig… FYSIOSYD kan tilbyde supersole indlæg, der passer til alle typer af fødder og fodtøj indenfor idræt, gigt, diabetes og til børn. Du får indlæggene på prøve i 14 dage og, hvis de ikke lever op til det du havde forventet, tilbyder vi alle pengene tilbage. www.supersole.dk Patienter der er medlem af Sygeforsikringen ‘danmark’ kan få tilskud, hvis de medbringer en henvisning.

 

AKUPUNKTUR

 • Akupunktur kan lindre muskel- og ledsmerter samt hovedpine
 • Akupunktur kan mildne kvalme og hedeture
 • Akupunktur virker bedst ved en serie på 6-12 behandlinger
 • Akupunktur er generelt en sikker og bivirkningsfri behandlingsmetode

 

HVAD ER AKUPUNKTUR?

Akupunktur har historisk sine rødder i kinesisk og taoistisk naturfilosofi, og er her forklaret ud fra principperne om yin og yang. Ved at stimulere akupunkturpunkter forskellige steder på kroppen kan man ud fra denne teori finde frem til og genoprette energiubalancer i livsenergien Qi. Klassisk akupunktur anses af mange som en behandlingsmetode, som kan helbrede en lang række symptomer og sygdomme.

Tidens udvikling og videnskabelige fremskridt har dog medført et nyt syn på, hvornår akupunktur kan anvendes til at behandle lidelser og sygdomme. En tidssvarende behandling med akupunktur bør derfor baseres på en lægeundersøgelse, samt moderne viden om sygdomme, symptomer og smerter. Dette forudsætter samtidigt en mere kritisk tilgang til de sygdomme/tilstande, der kan behandles med akupunktur.

 

HVORDAN VIRKER AKUPUNKTUR?
Behandlingen foregår ved, at man stikker tynde nåle ind i hud og muskler. Her stimulerer nålene nerverne. Dette kan resultere i lokal øget blodgennemstrømning, og at man udskiller smertedæmpende hormoner. Endelig kan nålebehandlingen påvirke den mentale oplevelse af symptomer og smerter. Virkningen er langsomt indsættende. Man skal derfor behandles 6-12 gange, inden der er effekt.

 

HVILKE TILSTANDE KAN BEHANDLES MED AKUPUNKTUR?
Man anvender primært akupunktur til at behandle veldefinerede smertetilstande i muskler og led, Migræne og spændingshovedpine. Man kan også anvende akupunktur til at lindre kvalme i forbindelse med graviditet, samt kvalme, hedeture og andre gener relateret til kræft.

 

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLING MED AKUPUNKTUR?
Akupunkturpunkter eller trykfølsomme punkter, som er relateret til de symptomgivende områder, behandles med tynde nåle. Nålene stikkes enten nogle få millimeter ind i huden, eller op til nogle centimeter ind i musklerne. Behandlingen bør ikke gøre ondt. Den føles normalt som en let ømhed, trykkende eller sovende fornemmelse. Man anvender som regel 6-12 nåle, og behandlingen varer ca. 15-25 minutter. Efter 2-3 uger, svarende til 3-6 behandlinger, kan de positive effekter vise sig; Symptomerne lindres, bevægelighed og nattesøvn bedres, og man har færre smerter

 

SCLEROSEHOLD

– mere overskud i hverdagen

Sundhedsstyrelsen anbefaler en kombination af konditions- og styrketræning til patienter med sclerose. Hos Fysiosyd tilbyder vi den rigtige træning for dig, der er diagnosticeret med sclerose. Træningen foregår i en lukket holdtræningssal med max 5 deltagere. Holdet undervises altid af en fysioterapeut. Udover træningen har du samtidig for at mødes og dele erfaringer med andre personer med sclerose.
Scleroseholdet henvender sig til dig, der er diagnosticeret med Multiple Sclerose og som ønsker følgende:

 

 • Bedre balance
 • Større fysisk styrke
 • Bedre udholdenhed
 • Bedre kondition
 • Bedre kropsbevidsthed

 

Formålet med træningen er at vedligeholde og forbedre aktivitetsniveauet.

 

HVILKEN TRÆNING ER DER PÅ SCLEROSEHOLDET?
Træningen på scleroseholdet er individuelt tilpasset konditions- og styrketræning, suppleret med balancetræning. På scleroseholdet sikrer vi, at du får arbejdet kroppen igennem under dine individuelle hensyn.
Kontakt os på mail kontakt@fysiosyd.dk eller ring for at høre nærmere.

 

BALANCEHOLD

Balanceholdet er for alle der ønsker at træne sin balance uanset årsag. Balancetræningen kan bruges som et supplement til den generelle træning.
I træningen er der fokus på styrken i benene, samt den gående og stående balance. Vi træner på forskellige balanceredskaber, cirkeltræning og koordinationsøvelser.

Træningen foregår sammen med en fysioterapeut i en lukket holdtræningssal. Der er max 4 deltagere på holdet, dette sikrer høj kvalitet, samt mulighed for god sparring med fysioterapeuten og de andre deltagere.

 

GLA:D® knæ/hofte

GLA:D står for “Godt Liv med Artrose i Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses­‐og træningsforløb til patienter med hofte-­ og/eller knæartrose (slidgigt). Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet. Du kan også deltage selvom du er skrevet op til operation.

GLA:D forløbet består af:

 

 • En undersøgelses- og registrerings konsultation
 • En undervisningsdel
 • Et 6 ugers specifik træningsforløb to gange om ugen, der tilpasses til den enkelte
 • Efter 3 måneder er der en opfølgning
 • Efter 12 måneder skal der udfyldes et spørgeskema elektronisk

 

Ved starten af et forløb udfyldes der et spørgeskema, en gangtest samt en rejse-sætte-sig test udføres og disse udføres også ved opfølgningen efter 3 mdr. GLA:D henvender sig til alle med slidgigt (artrose) i knæ eller hofte uanset smerte og funktionsniveau.

Holdet varetaget af fysioterapeuter der er certificeret GLAD undervisere.

Se mere på GLA:D hjemmeside

Prisen for det samlede forløb er 2800 kr. Der gives tilskud fra Sygesikringen Danmark.