GENOOPTRÆNING

DIT FORETRUKNE VALG, NÅR DU SKAL VÆLGE HOLDTRÆNING FOR IDRÆTSKADER

Til dig som er opererede, har en skade eller kroniske smerter. Herunder knæ, skulder, hofte mv. Der lægges ud fra en indledende grundig undersøgelse et individuelt program.

Holdet kan ligeledes benyttes af patienter med et øget behov for superviseret træning. Du undervises af en fysioterapeut.

 

GLA:D

Træning for personer med slidgigt i knæ og/eller hofte

GLA:D står for Godt Liv med Artrose i Danmark og tager udgangspunkt i et projekt med fokus på træning fremfor operation. Projektet havde en overvejende god effekt og mange operationer kan undgås via målrettet træning til hofte og knæ patienter.

 

GLA:D henvender sig til patienter med hofte og/eller knæartrose (slidgigt). Træningen tager udgangspunkt i den foreliggende evidens (videnskabelige viden) indenfor artrose (slidgigt).

Hos FYSIOSYD varetages træningen af en af vores fysioterapeuter som er certificeret GLA:D instruktør.

 

Forløbet strækker sig over 8 uger. Efter at have gennemgået et indledende interview, test og undervisning, gennemføres den specialiserede træning 2 gange om ugen. Afslutningsvis testes patienten igen for at vurdere, om han eller hun har opnået den ønsket effekt.

RYGSKOLE/RYGHOLD

Til dig som er rygopereret eller har specifik rygproblematik som kræver specielle hensyn mht. stabilitets kontrol og/eller korrektion. Der vi være undervisning i anatomi, fysiologi, ergonomi samt tilbagevending til sport/arbejde.

 

VEDERLAGSFRI HOLD

Til dig som har en vederlagsfri diagnose. Herunder apopleksi, sklerose, parkinsson, leddegigt mm. Vi følger de kliniske retningslinjer for disse diagnoser. Der lægges et individuelt program for at optimere eller vedligeholde det funktionelle niveau. Du undervises af en fysioterapeut.

Der vil løbende bliver fortaget test af de vederlagsfri patienter, for at tilrettelægge træningen optimalt.

 

NAKKE/HOVEDPINEHOLD

Dette hold henvender sig til patienter , der døjer med hovedpine eller nakkesmerter. I træningen indgår stabilitetsøvelser for nakke, udspænding og afspænding.

HVAD GØR TRÆNING

Forbedre helbred og fysiske velvære.
Opnår positive fysiologiske ændringer som følge af fysisk aktivitet.
Positive effekter på hjerte, kredsløb og muskler.
Positive indflydelse på stofskiftet og på hormon- og immunsystemet.
Medfører socialpsykologiske gevinster i form af livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer
Positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som forudsætter læring hos børn

BOOK ONLINE

Mange af de positive effekter fra fysisk aktivitet, både fra udholdenhedstræning og fra styrketræning, aftager i løbet af få uger. Hvis aktiviteten helt ophører forsvinder effekten inden for 2 til 8 måneder.

ONLINE BOOKING